Gaumard pop HAL S315, volwassene (full-body)

S315.500 Carotid scaled e1675951308397

Deze reanimatiepop biedt alle mogelijkheden om reanimatie-onderwijs te geven op BLS-, ILS- en ALS-niveau. Deze pop is bij uitstek geschikt om de REALITi simulatiemonitor optimaal te benutten.

Mogelijkheden in detail:

Airway:

  • Orale en nasale endotracheale intubatie
  • Geschikt voor ETT en LMA
  • Realistische luchtweg met tong, stembanden en trachea
  • Intuberen in de rechter hoofdbronchus leidt automatisch tot eenzijdig opkomen van de borstkas

Breathing:

  • Thoraxexcursies ook bij masker-ballon beademing
  • Bij oesophageale intubatie ook maagdistentie

Circulation:

  • Manueel palpabele carotispulsaties via een handpompje
  • Goed te onderscheiden anatomische kenmerken om borstcompressies toe te kunnen passen
  • Alle handelingen meetbaar met de OMNI(R) Controller
REALITi SimScope
Gaumard pop Noelle S550, zwangere, bevalling