Interesse? Vraag een demonstratie of een proefplaatsing aan!

Aanvraagformulier

iPad technologie

iSimulate maakt gebruik van de nieuwste techniek en biedt daarmee de perfecte simulatie. Twee iPads communiceren met elkaar via WiFi, waardoor de mogelijkheid ontstaat om op één iPad te bepalen wat er op de andere iPad zichtbaar is. Bij de ALSi-configuratie dient één iPad hierdoor als instructeurpad en de andere toont een monitorscherm, eventueel met defibrillator, pacemaker en/of AED. Bij de CTGi-configuratie dient wederom één iPad als instructeurpad en toont de andere iPad een CTG.

Vanaf de instructeurpad kunnen op elk gewenst ogenblik veranderingen worden ingevoerd en onmiddellijk in beeld worden gebracht.

De monitorpad is geplaatst in een tas met daarin de noodzakelijke middelen om een patiënt “aan te kunnen sluiten”.